Astrolojik veriler nasıl bilinçli kullanılabilir?

Astrolojik veriler nasıl bilinçli kullanılabilir?

Usta astrolog R. Hakan Kırkoğlu, astroloji ile ilgili yanlış beklentilere değinen yazısında, hızlı ve şuursuz astrolojik tüketime dikkat çekti.

 

Astroloji ile ilgili yanlış beklentiler

Astroloji’de de hızlı ve şuursuz bir tüketim var

belki bu yazıyı siz okuduğunuz için, sözünü ettiğim şeyler sizin için geçerli olmayabilir sadece astrolojinin doğru tanınırlığı mevzusunda kronik problemler ve önyargılar bulunmaktadır.

Günümüzde özellikle sosyal medyada astroloji bir tek popüler yüzü ile tanınmakta ve insanoğluın gelecekle ilgili merakı üzerine konumlandırılmaktadır. Kuşkusuz bunda astrologların kendi donanımlarının, eğitimlerinin ve özellikle de hayata bakış açılarının tesiri de çok büyüktür. Tıpkı hızlı yaşamın fast food tüketim alışkanlıkları benzer biçimde astrolojide de hızlı ve şuursuz bir tüketim söz mevzusu.

Astroloji kişiye başına gelebilecekleri mevzusunda her vakit net ve kati mevzuşamayabilir. Zira önceden mutlak, kesin olan şeyleri belirleyebilme kişinin nasıl davranacağına bağlıdır. Astroloji bizlere belirli olanakları ve sınırlamaları anlatır. Çoğu süre olaylar bu çerçevede gerçekleşirler. Astrolog, kişisel haritanıza belirli tekniklerle bakarken, bu göstergeleri nasıl yaşadığınızı, iyi mi bir kalıp geliştirdiğinizi anlamak durumundadır. Örneğin Satürn’ü 7. Evde olan birisini düşünelim. Bu konumla ilgili bir çok şey söylenebilir. Birey ilişkilerinde ciddiyet ve sorumluluk arıyor olabilir, bu alanda belirli çekinceleri veya korkuları olabilir. Eğer haritada Ay da zor bir konumda ve zarar görmüş ise, birey duygusal boyutta rahat edemiyor olabilir. Kim bilir bundan dolayı duygusal paylaşımı daha kısıtlı, daha gerçekçi ya da duygularını çok fazla ortaya koymayan, belki de yaşça büyük bir partnere doğru yöneliyor olabilir. Astrolog haritayı yorumlarken, bir çok unsurü ele alır, ağırlıklandırır yahut bu göstergelerden belirli bir sentez oluşturmaya çalışır.

Sadece pek çok fert, biraz da bu alandaki eğitimsiz yahut yetersiz kişilerin sergilediği ezberci tutum ve dar bakış açısı sebebi ile sanki geleceğin kesin olarak görüldüğü izlenimini verirler. Popüler astrolojide vaziyet böyledir. Eğer astrolog karşısındaki kişinin yaşamını anlayabilir ve harita ile bu bağları ortaya çıkarabilirse, ki bunun için karşılıklı bir etkileşim, empatik bir bildirişim gereklidir, o zaman bireyin hayatı ve deneyimleri konusunda daha kapsamlı ve yol gösterici şekilde konuşabilir ve karşısındakine bazı önerilerde hatta uyarmalarda bulunabilir.

Astrolojik haritamızda yer edinen zor göstergeler ille de kötü, çok kötü olmak durumunda değildir. Evet örneğin Güneş’in rahat olmayan bir evde, zor açılar altında olması ferdin hayatında yapmak istediklerinde, kariyerinde bazı sıkıntılar, eksikler, yetmezlikler olabileceğini gösterir. Burada yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkıyor ikilemi yaşayabiliriz. Sadece haritayı ele alırken, tersinden düşünmek her süre bize daha büyük bir bakış açısı sunar. Acaba neden kişi yaratıcı alanda kendinden emin olamıyor, hangi tutumlar ve alışkanlıklar, belki de eksiklik duygusu ya da babanın zayıf bir örnek olmasından meydana gelen koşullar söz mevzusu ? Alanında yetkin ve deneyimli bir astrolog ezberci değil, bizzat danışanla bu mevzuları tartışarak, sorarak ilerleyebilir.

Maalesef yanlış bilgiler ve gerçekçi olmayan beklentiler astrolojinin iyi mi kullanılabileceğinin önünde önemli engeller oluşturabiliyorlar. Kuşkusuz bu koşullara astroloğun kendi görüş açısını ve hayat deneyimlerini de katabiliriz. Henüz yolun çok başında ve özellikle de bakış açısı sınırlı kalan, daha kendisi ile ilgili farkındalığı zayıf olan astrologlar, haritayı değerlendirme ve anlamlandırma açısında kendi kalıplarına hapsolarak, karşısındakilere yardımcı olmakta eksik kalabilirler. Kuşkusuz bu tür şeyler bir tek astroloji alanında değil bir çok danışmanlık hatta tıbbi alanda dahi karşımıza çıkabilir.

Bu yazıda sizlere, özellikle astroloji alanında bilgisiz yahut basmakalıp bilgilerle dolu kişilere yönelik olarak ortaya çıkan durumlardan ve yanlış beklentilerden söz etmeye çalıştım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir